Onze felicitaties aan onze dirigent Sjef Ipskamp

De heer Sjef Ipskamp (62 jaar), ‘s-Hertogenbosch Lid in de Orde van Oranje-Nassau Decorandus is sinds 1979 actief op het gebied van muziek.

Decorandus verricht sinds 1979 onbezoldigde en bezoldigde activiteiten als dirigent, arrangeur en adviseur van De Koninklijke Harmonie 's-Hertogenbosch. Daarnaast is hij vanaf 1983 adviseur, arrangeur en dirigent van de Oeteldonksche Club van 1882. Door zijn repertoirekeuze wist hij met name jongeren te interesseren voor de harmoniemuziek. De talrijke optredens bij onder meer Koninginne-/ Koningsdag, herdenkingen, het Concours Hippique Indoor Brabant, Maritiem, uitwisseling met zustersteden Trier, Leuven en Wales, het Jeroen Bosch Jaar en jaarlijks met carnaval worden geheel voorbereid en geleid door decorandus. Ook bij uiteenlopende bezoeken van leden van het Koninklijk huis aan ’s-Hertogenbosch vervult decorandus een initiĆ«rende en regisserende rol, om de stad ’s-Hertogenbosch muzikaal te laten excelleren. De stimulans die decorandus op artistiek gebied op de vereniging en op ’sHertogenbosch uitoefent, leidde in 1988 tot de Albert Swaneprijs aan de “Koninklijke” en in 2004 tot de culturele penning van de stad aan decorandus. De kracht van decorandus is dat hij partijen verbindt, muzikale arrangementen realiseert om breed in de stad weg te zetten en oog heeft voor betrokkenheid van jongeren en uitstraling van de stad ’s-Hertogenbosch.

Zie ook de Facebook pagina van de Gemeente 's-Hertogenbosch https://www.facebook.com/Gemeente.shertogenbosch/videos/1719546371396050/


Foto: Harrie van Delft